ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Toepasbaarheid

Deze algemene algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Office-Interior B.V. en de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

   1. bestellingen

2.1 De klant plaatst een bestelling door het volledige bestelproces in de webwinkel te voltooien of door de bestelling per e-mail in te dienen.

2.2 Office-Interior B.V. behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of indien nodig aanvullende informatie aan te vragen.

    1. Prijzen en betaling

3.1 Alle prijzen op de website worden vermeld in euro's en bevatten btw, tenzij anders vermeld.

3.2 Betaling moet worden gedaan via de betalingsmethoden die tijdens het bestelproces worden aangeboden.

3.3 Office-Interior B.V. behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar dit heeft geen invloed op de reeds geplaatste bestellingen. 

3.4 In het geval dat de klant niet op tijd betaalt, zal hij in gebreke blijven bij de werking van de wet. In dat geval kan Office-Interior B.V. overgaan tot het nemen van verzamelmaatregelen. De volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten worden dan door de klant gedragen. In dat geval roept Office-Interior het recht van eigendom aan.

     1. levering

4.1 Office-Interior B.V. streeft ernaar om zo snel mogelijk bestellingen te leveren binnen de opgegeven levertijd.

4.2 De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige verzendinformatie. Alle extra kosten die voortvloeien uit onjuiste gegevens worden gedragen door de klant.

      1. retourneert en beurzen

5.1 De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling te retourneren of uit te wisselen, op voorwaarde dat ze zich in oorspronkelijke staat bevinden en verpakt in originele verpakkingen.

5.2 De kosten en risico's van retourzendingen worden door de klant gedragen, tenzij anders aangegeven. De kosten worden geschat op maximaal € 50. Dit geldt alleen voor particuliere klanten.

       1. garantie

6.1 Office-Interior B.V. biedt een garantieperiode van ten minste 3 jaar op alle producten, tenzij anders vermeld.

6.2 De garantie omvat alleen de productiedefecten en geen schade als onjuist gebruik of normale slijtage.

        1. Retentie van titel

7.1 Office-Interior B.V. behoudt de titel van alle artikelen die aan de koper worden afgeleverd, zolang de koper niet volledig is voldaan aan zijn betalingsverplichtingen onder Het contract, inclusief de betaling van de aankoopprijs en betaling van mogelijke rente, incassokosten, bezorgkosten, montagekosten en kosten.

7.2 De koper is verplicht om de artikelen te houden die per kantoor-voor in het behoud van de titel met de nodige zorg en als herkenbare onroerend goed van Office-Interior.

7.3 De koper is verplicht om kantoor-voorkant zonder vertraging op de hoogte te stellen als bijlage van derden wordt gemaakt op de items voorgehouden onroerend goed geleverd door Office-Interior.

         1. privacy

8.1 Office-Interior B.V. respecteert de privacy van de klant en zal alleen persoonlijke gegevens gebruiken voor het verwerken van bestellingen en het verbeteren van services. 

8.2 Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij nodig voor de uitvoering van de overeenkomst.

          1. aansprakelijkheid

9.1 Office-Interior B.V. is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, verliezen of kosten die voortvloeien uit het gebruik van de producten of diensten.

9.2 De aansprakelijkheid van de webshop is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de bestelling.

           1. Geschillen

10.1 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door de Nederlandse wet.

10.2 Geschillen tussen Office-Interior B.V. en de klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het district waar de webshop zich bevindt.

Contactdetails

Mocht u vragen, klachten of opmerkingen hebben na het lezen van deze algemene algemene voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.

Office-Interior B.V.

Nikkelstraat 28

4823 AB Breda

Telefoon: 085-0481444

e-mail: info@office-interior.com

kvk-nummer: 83301089

btw-nummer: NL862820224B01